Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để duy trì sản xuất, tiết giảm tối đa chi phí vận hành, cầm cự đến khi tình hình ổn định trở lại, doanh nghiệp phải triển khai nhiều giải pháp để ứng phó. Trong đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp với mô hình kinh doanh đơn giản và tinh gọn cũng đang có nhiều nỗ lực trong việc triển khai những giải pháp thích ứng, tìm cách vượt qua đại dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *