ĐBSCL, nơi có nguồn tài nguyên bản địa phong phú đã hình thành nhiều mô hình khởi nghiệp từ NN, gia tăng giá trị cho nguồn nguyên liệu sẵn có. Tuy nhiên, các mô hình này thường tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển DN và sản phẩm. Đa số các bạn trẻ khởi nghiệp thường không quan tâm nhiều đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ – vấn đề pháp lý quan trọng trên thị trường cạnh tranh và hội nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *