Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển nhiều loại cây dược liệu. Thực tế cho thấy, lĩnh vực này vẫn còn tiềm năng lớn, thu hút doanh nghiệp, các đơn vị khởi nghiệp đầu tư công nghệ chế biến, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Vấn đề quan trọng là phải có giải pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhất là việc liên kết các nguồn lực để xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *