Hiện nay, phong trào nói không với rác thải nhựa đang được phát động ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng có nhiều chính sách khuyến khích phát triển những sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, dễ phân hủy. Ống hút từ bột gạo , sản phẩm mới, khởi nghiệp theo nhu cầu thị trường từ nguồn nguyên liệu truyền thống địa phương đáp ứng được xu thế này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *