Những sản phẩm được hình thành từ ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã từng bước tiếp cận thị trường. Sau thời gian học hỏi và hoàn thiện, các dự án bắt đầu hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh để phát triển thị trường. Vấn đề quan trọng ở giai đoạn này là những dự án khởi nghiệp cần phải có giải pháp huy động nguồn lực hiệu quả và định hướng phát triển phù hợp khi mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *