Những năm gần đây, diện tích trồng mãng cầu xiêm ở nhiều địa phương có xu hướng phát triển mạnh về diện tích, cung cấp sản lượng cho chế biến và cả xuất khẩu. Cây mãng cầu xiêm đã đem lại nguồn lợi kinh tế, cải thiện thu nhập cho nhiều bà con nông dân. Từ nguồn nguyên liệu dồi dào này, nhiều cơ sở chế biến sản phẩm mới từ mãng cầu xiêm hình thành, góp phần gia tăng giá trị cho loại nông sản này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *