Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều đơn vị khởi nghiệp, đa số chọn cách “ngủ đông”, tạm dừng sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, chờ ngày tái khởi động trở lại. Tuy nhiên cũng có nhiều cá nhân khởi nghiệp đã triển khai các giải pháp để thích ứng, đưa doanh nghiệp duy trì và phát triển ngay trong lúc chuỗi cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *