Bộ luật hình sự hiện hành, tức là Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều nội dung mới so với trước đây. Trong đó, để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trong thời gian thử thách của người được cho hưởng án treo tại cộng đồng, bộ luật này đã bổ sung một quy định hoàn toàn mới, đó là người hưởng án treo vẫn có thể phải chấp hành hình phạt tù nếu vi phạm nghĩa vụ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *