Lâu nay, mọi người đã quen với khái nhiệm trọng tài kinh tế. Đó là cơ quan có chức năng giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, gần đây với sự thay đổi trong quy định của một số văn bản pháp luật chuyên ngành, trọng tài vẫn có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *