Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện đang được các ngành các cấp tập trung thực hiện. Vậy, cơ quan, tổ chức nào tham gia vào công tác chuẩn bị bầu cử và vai trò của các tổ chức này trong công tác bầu cử ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *