Nộp thuế điện tử là một giải pháp nộp thuế thông minh, góp phần thực hiện từng bước lộ trình số hóa công tác thu thuế của Nhà nước. Bên cạnh đó, nộp thuế điện tử còn mang đến nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn nhân lực cho người nộp thuế, các ngân hàng thương mại, cơ quan hải quan…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *