BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những chính sách của hệ thống ASXH nước ta, nhằm bảo đảm hơn đời sống của người lao động khi gặp rủi ro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *