Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được áp dụng với cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội, chính thức có hiệu lực từ ngày 17/6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *