Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Đến giờ này, qua 3 lần hiệp thương đã chọn ra được những ứng cử viên đủ đức, đủ tài… đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân để đưa vào danh sách bầu cử. Sắp tới sẽ diễn ra các cuộc tiếp xúc cử tri để người dân biết được thông tin của từng người ứng cử, chương trình hành động của họ để từ đó bỏ phiếu bầu cho người mà nhân dân tin tưởng, đại diện cho nhân dân đứng vào bộ máy quyền lực của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *