Chuyển mục đích sử dụng đất là nhu cầu phổ biến trong đời sống người dân. Vậy, với quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp nào người dân được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không cần phải xin phép cơ quan chức năng và trường hợp nào bắt buộc phải được cho phép mới có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *