Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu một người nào đó phạm tội và bị xét xử ở khung hình phạt có mức án từ 5 đến 20 năm tù. Như vậy, mức thấp nhất của khung hình phạt này là 5 năm tù. Song, khi quyết định hình phạt cuối cùng Tòa án hoàn toàn có thể tuyên phạt người này một mức án dưới 5 năm tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *