Thời gian qua, dưới tác động của các phiên bản Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành quyền tự do kinh doanh của cá nhân, tổ chức ngày càng được mở rộng, thời gian và chi phí liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp không ngừng được cắt giảm. Sự ra đời của Luật doanh nghiệp năm 2020 lần này có hai lý do chính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *