Bắt đầu từ ngày 01/7/2021 Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, vấn đề đăng ký thường trú, tạm trú, cùng với việc quản lý dân cư cũng sẽ được thay đổi so với trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *