Những ngày qua, khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên phạm vi toàn quốc thì câu chuyện về những loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi tham gia giao thông và chế tài xử lý đối với việc không có hoặc không mang theo các loại giấy tờ này, hay câu chuyện về bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *