Những điểm nổi bật đáng chú ý trong Nghị định 126, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2019, đã có hiệu lực kể từ ngày 01 – 07 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *