Bắt đầu từ ngày 01/09/2021, Thông tư số 06/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về BHXH bắt buộc đã có hiệu lực thi hành. Thông tư này đã thay đổi rất nhiều quyền lợi của người tham gia BHXH bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *