Kể từ ngày 01 – 01 – 2021, luật lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành. So với Bộ luật trước đây thì luật lao động mới đã có nhiều điểm đổi mới để phù hợp hơn với tình hình thực tế, đồng thời mở ra cơ hội việc làm và các chế độ tốt hơn cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *