Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trong một vụ án hình sự. Pháp luật hiện hành cho phép, đối với một số vụ án cụ thể việc có khởi tố để đưa vụ án ra xét xử hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người bị hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *