Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, việc khai báo y tế một cách trung thực sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống dịch. Đó không chỉ đơn thuần là việc chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, mà còn có ý nghĩa mang tính sống còn của sức khỏe, tính mạng của chính người khai báo, của những người thân trong gia đình, và của cả cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *