Trong Bộ luật Dân sự hiện hành nêu rõ, “…Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép…”. Tuy nhiên, khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì hệ quả pháp lý sẽ phải phụ thuộc vào loại hợp đồng và vụ việc cụ thể để lựa chọn pháp luật điều chỉnh phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *