Bắt đầu từ ngày 01/07/2021 Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2020 đã chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung mới so với trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *