Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2020 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, ngoài những thay đổi về cơ cấu chương, điều, pháp lệnh đã có những sửa đổi cơ bản về đối tượng được công nhận là người có công, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện và tiêu chuẩn đối với nhóm đối tượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *