Bắt đầu từ ngày 01/10/2021 người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19 sẽ có thêm một chính sách hỗ trợ nữa, theo quy định tại Nghị quyết số 116/2021 của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *