Với những đặc điểm tâm sinh lý khác biệt, lao động nữ là một trong số những lao động đặc thù, được Nhà nước dành cho nhiều quy định riêng nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhóm đối tượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *