Tiền lương là mục tiêu chung của bất cứ ai khi tham gia vào quan hệ lao động. Vậy với Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *