Những ngày này, toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Vĩnh Long đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với tất cả niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp mà Đại hội sẽ mang lại cho người dân tỉnh nhà, thông qua việc thẳng thắn đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra những định hướng phát triển phù hợp và hiệu quả hơn cho chặng đường phát triển mới 2020-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *