Năm 2013, Quảng Ninh là địa phương tiên phong thực hiện thí điểm chương trình mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là chương trình OCOP, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, đã khẳng định được hiệu quả thiết thực của chương trình này đối với cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, đặc biệt là chương trình này cũng đã được nhận định là một trong những giải pháp thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn. Cũng từ đó mà chương trình OCOP đã được chính phủ cho phép nhân rộng trên phạm vi cả nước, tại Vĩnh Long, chương trình OCOP đã và đang trên đường phát triển…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *