Chỉ trong tháng 10, bão chồng bão kéo theo nước lũ dâng cao bất ngờ ở miền Trung đã gây ra nhiều mất mát to lớn về người và của… Những ngày này, nhân dân cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, cùng chung lòng góp sức, góp của, vì tình nghĩa đồng bào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *