Trong cơ cấu kinh tế của Vĩnh Long, nông nghiệp được xếp hàng đầu. Vì vậy, các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương luôn đặc biệt chú trọng đến việc chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Và nhiệm kỳ 2020 – 2025, Vĩnh Long tiếp tục xác định trọng tâm là đẩy mạnh việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất sạch, có năng suất và chất lượng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *