Mùa khô năm 2020, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở ĐBSCL diễn ra với mức độ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Nước ngầm càng được đẩy mạnh khai thác để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Thực tế này cho thấy vẫn chưa có những giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt trước những thách thức về an ninh nguồn nước ngày càng tác động mạnh mẽ đến ĐBSCL.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *