Hướng đi nào cho nhà vườn có vườn cây bị thiệt hại sau hạn mặn là một câu hỏi khó. Để trả lời được câu hỏi này ngành nông nghiệp cần có kịch bản ứng phó xâm nhập mặn một cách tổng thể cho toàn vùng, dựa trên những dự báo về tình hình xâm nhập mặn, cũng như nhu cầu thị trường. Từ đó, quy hoạch các vùng trồng cây đặc sản phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *