Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Tuy không đạt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, nhưng nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, chiếm hơn 1/3 trong cơ cấu kinh tế và là điểm tựa để phát triển các ngành, lĩnh vực khác. Đặc biệt, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *