Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Trước Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, nhân dân cả nước nói chung và Vĩnh Long nói riêng đã bình tĩnh, sẵn sàng tuân thủ, đồng lòng cùng cả nước bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *