Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi số sẽ bao gồm các bước cơ bản đầu tiên là số hóa thông tin dữ liệu, tiếp theo là số hóa quy trình hoạt động và cuối cùng là tích hợp công nghệ, tối ưu hóa quy trình, từ đó giúp gia tăng hiệu quả vận hành tổ chức. Nếu như việc sử dụng học liệu số được xem là quá trình số hóa dữ liệu nhằm tạo sự tiện dụng trong quá trình lưu trữ thông tin thì đến bước số hóa quy trình và tích hợp công nghệ để tối ưu hóa các hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *