Xúc tiến thương mại là tìm đầu ra cho sản phẩm, là điều kiện cần thiết để bán hàng và quay nhanh đồng vốn. Những đơn vị SXKD nắm bắt càng nhanh, càng chi tiết nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường  càng sớm có biện pháp cải tiến công tác xúc tiến thương mại trong thời kỳ mới – thời kỳ sống chung với COVID và chuyển đổi số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *