Đại dịch toàn cầu gây ra những sự thay đổi lớn trong mọi mặt đời sống xã hội. Từ đó, xuất hiện xu hướng tiêu dùng mới, doanh nghiệp cần nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt sự thay đổi đó để thích ứng tốt hơn trong môi trường “bình thường mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *