Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong giai đoạn vừa qua đã góp phần quan trọng giúp Vĩnh long thu hút và triển khai được nhiều dự án đầu tư mới. Đặc biệt trong năm 2020, dù bị tác động của dịch COVID – 19 nhưng số vốn đăng ký đầu tư của tỉnh vẫn tăng trưởng hơn 30% so với năm 2019. Do đó, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư và phát huy tốt các nguồn lực đầu tư sẽ là động lực quan trọng để Vĩnh Long hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *