Vùng ĐBSCL đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, để đảm bảo nguồn cung cho an ninh lương thực trong mọi tình huống thiên tai và dịch bệnh diễn ra trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *