Thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế, tỉnh Vĩnh Long cũng rất quan tâm và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *