Dịch bệnh COVID – 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và thông quan hàng hóa, gây ra nhiều khó khăn cho xuất khẩu nông sản tươi. Tăng cường chế biến nông sản được xem là giải pháp để nâng cao năng lực tiêu thụ và bảo quản, giúp tháo gỡ những khó khăn trong vấn đề đầu ra cho nông sản. Phát triển các sản phẩm chế biến cũng góp phần tạo ra thêm những giá trị gia tăng, cũng như giúp phát triển được thị trường tiêu thụ ổn định và bền vững hơn cho nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *