Năm 2020 là một năm có nhiều biến cố xảy ra gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, Vĩnh Long cũng kịp thời đưa ra nhiều giải pháp thích ứng giúp nền kinh tế có mức tăng trưởng ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *