Mùa nước nổi tại ĐBSCL hiện nay có nhiều chuyển biến, nhưng những nét đặc trưng của nó vẫn khiến nhiều du khách mong muốn thưởng ngoạn. Những năm qua, khai thác tiềm năng du lịch mùa nước nổi được các tỉnh trong vùng thực hiện ngày càng có hiệu quả. Cứ mỗi năm đến mùa nước nổi, dù nước ít hay nhiều, những tài nguyên bản địa mùa nước vẫn được khơi gợi sự hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm về nó. Mùa nước nổi vừa có nỗi lo nhưng cũng có cơ hội để làm kinh tế du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *