Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hiệu quả đã hỗ trợ, thúc đẩy và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm và tiếp cận được các hệ thống phân phối, để mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, những dịp gặp gỡ giao thương còn tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất ghi nhận những ý kiến đóng góp cho sản phẩm từ chính các nhà phân phối và người tiêu dùng, từ đó có giải pháp hoàn thiện sản phẩm phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *