Thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về các giải pháp phát triển bền vững kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt tỉnh khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã được xếp loại đạt trình độ phát triển “khá bền vững”. Tuy nhiên, hạn chế của tỉnh là chỉ số phát triển bền vững về kinh tế vẫn còn ở mức thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, quy mô nền kinh tế còn khá nhỏ và nhiều chỉ tiêu kinh tế chỉ đạt ở mức thấp so với vùng,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *