ĐBSCL không chỉ đang phải đối mặt với những khó khăn, bất lợi lâu nay, như biến đổi khí hậu, khô hạn – xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ,… mà còn đang đứng trước những thách thức mới từ thị trường. Đó là, sự gia tăng bảo hộ và các hàng rào kỹ thuật khi thực thi các hiệp định thương mại tự do, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới, hay những tác động của dịch bệnh COVID – 19,… Do đó, cần phải tìm kiếm và phát huy những nguồn lực mới để thúc đẩy tăng trưởng cho vùng, đồng thời tăng cường liên kết phát triển những chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ đủ khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *